Przeglądaj źródła

fixed with proper undead import path

sambamba
George Githinji 2 lat temu
rodzic
commit
d7b79b1fbc
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      examples/create_bam_from_scratch.d

+ 1
- 1
examples/create_bam_from_scratch.d Wyświetl plik

@@ -4,7 +4,7 @@ import bio.std.hts.bam.referenceinfo;
import bio.std.hts.sam.header;
import bio.std.hts.bam.reader;
import bio.std.hts.bam.writer;
import undead.stream;
import contrib.undead.stream;
import std.stdio;
import bio.std.hts.bam.cigar;Ładowanie…
Anuluj
Zapisz