Преглед на файлове

fixed with proper undead import path

sambamba
George Githinji преди 2 години
родител
ревизия
d7b79b1fbc
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      examples/create_bam_from_scratch.d

+ 1
- 1
examples/create_bam_from_scratch.d Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@ import bio.std.hts.bam.referenceinfo;
import bio.std.hts.sam.header;
import bio.std.hts.bam.reader;
import bio.std.hts.bam.writer;
import undead.stream;
import contrib.undead.stream;
import std.stdio;
import bio.std.hts.bam.cigar;Зареждане…
Отказ
Запис