Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

315 B

Guix is Nix[0] from Guile[1]!

Concretely, it allows Nix package management to be done entirely in
Scheme. The goal is to investigate whether Scheme, and in particular
the ability to define EDSLs, would allow it to fulfill the role of the
Nix language.

[0] http://nixos.org/nix/
[1] http://gnu.org/software/guile/