Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 
David Thompson 1b3e968512 import: Add PyPI importer. 6 år sedan
..
import import: Add PyPI importer. 6 år sedan
archive.scm pk-crypto: Add pretty-printer to 'gcry-error' exceptions. 7 år sedan
authenticate.scm authenticate: Add compatibility hack for Guile 2.0.5. 7 år sedan
build.scm guix build: Add -L/--load-path as a common option. 6 år sedan
download.scm Use `port-sha256' and `open-sha256-port'. 7 år sedan
gc.scm ui: Add 'size->number'. 7 år sedan
hash.scm guix hash: Add '--recursive'. 7 år sedan
import.scm import: Add PyPI importer. 6 år sedan
lint.scm guix lint: Remove "guix lint: " prefix from warnings. 6 år sedan
offload.scm offload: Use a total order when sorting available machines. 6 år sedan
package.scm guix package: Use 'profile-generations'. 6 år sedan
pull.scm pull: Rewrite using gexps. 6 år sedan
refresh.scm gnu: Split (gnu packages base), adding (gnu packages commencement). 6 år sedan
substitute-binary.scm Merge branch 'core-updates' 6 år sedan
system.scm activation: Honor $GUIX_NEW_SYSTEM for use by 'guix system reconfigure'. 6 år sedan