Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
David Thompson 1b3e968512 import: Add PyPI importer. před 6 roky
..
import import: Add PyPI importer. před 6 roky
archive.scm pk-crypto: Add pretty-printer to 'gcry-error' exceptions. před 6 roky
authenticate.scm authenticate: Add compatibility hack for Guile 2.0.5. před 6 roky
build.scm guix build: Add -L/--load-path as a common option. před 6 roky
download.scm Use `port-sha256' and `open-sha256-port'. před 7 roky
gc.scm ui: Add 'size->number'. před 6 roky
hash.scm guix hash: Add '--recursive'. před 7 roky
import.scm import: Add PyPI importer. před 6 roky
lint.scm guix lint: Remove "guix lint: " prefix from warnings. před 6 roky
offload.scm offload: Use a total order when sorting available machines. před 6 roky
package.scm guix package: Use 'profile-generations'. před 6 roky
pull.scm pull: Rewrite using gexps. před 6 roky
refresh.scm gnu: Split (gnu packages base), adding (gnu packages commencement). před 6 roky
substitute-binary.scm Merge branch 'core-updates' před 6 roky
system.scm activation: Honor $GUIX_NEW_SYSTEM for use by 'guix system reconfigure'. před 6 roky