Mirror of GNU Guix
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Marius Bakke 05e783871c
build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script.
2 lat temu
..
cuirass cuirass: Add job specs for the modular Guix. 4 lat temu
hydra hydra: Remove uses of _IOLBF. 2 lat temu
build-self.scm build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script. 2 lat temu
check-final-inputs-self-contained.scm Remove most references to hydra.gnu.org. 3 lat temu
compile-all.scm build: Report build errors via 'report-load-error'. 2 lat temu
compile-as-derivation.scm compile-as-derivation: Adjust %load-compiled-path. 3 lat temu
generate-authors.scm build: Generate 'AUTHORS'. 7 lat temu
git-authenticate.scm git-authenticate: Add roelj's new key. 2 lat temu
git-version-gen build: Use Gnulib's 'git-version-gen'. 5 lat temu
gitlog-to-changelog build: Add `gitlog-to-changelog'. 9 lat temu
pre-inst-env.in daemon: Remove 'NIX_LIBEXEC_DIR'. 2 lat temu
test-driver.scm build: 'test-driver.scm' prints Scheme values with 'write'. 5 lat temu
test-env.in build: Remove references to 'NIX_LOCALSTATE_DIR'. 2 lat temu
update-NEWS.scm maint: update-NEWS: Track "gcc-toolchain", not "gcc". 3 lat temu
update-guix-package.scm maint: update-guix-package: Really register GC roots. 3 lat temu