Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Marius Bakke 05e783871c
build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script.
1 jaar geleden
..
cuirass cuirass: Add job specs for the modular Guix. 3 jaren geleden
hydra hydra: Remove uses of _IOLBF. 1 jaar geleden
build-self.scm build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script. 1 jaar geleden
check-final-inputs-self-contained.scm Remove most references to hydra.gnu.org. 3 jaren geleden
compile-all.scm build: Report build errors via 'report-load-error'. 2 jaren geleden
compile-as-derivation.scm compile-as-derivation: Adjust %load-compiled-path. 3 jaren geleden
generate-authors.scm build: Generate 'AUTHORS'. 6 jaren geleden
git-authenticate.scm git-authenticate: Add roelj's new key. 1 jaar geleden
git-version-gen build: Use Gnulib's 'git-version-gen'. 4 jaren geleden
gitlog-to-changelog build: Add `gitlog-to-changelog'. 8 jaren geleden
pre-inst-env.in daemon: Remove 'NIX_LIBEXEC_DIR'. 2 jaren geleden
test-driver.scm build: 'test-driver.scm' prints Scheme values with 'write'. 4 jaren geleden
test-env.in build: Remove references to 'NIX_LOCALSTATE_DIR'. 2 jaren geleden
update-NEWS.scm maint: update-NEWS: Track "gcc-toolchain", not "gcc". 2 jaren geleden
update-guix-package.scm maint: update-guix-package: Really register GC roots. 3 jaren geleden