Mirror of GNU Guix
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Marius Bakke 05e783871c
build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script.
před 2 roky
..
cuirass cuirass: Add job specs for the modular Guix. před 4 roky
hydra hydra: Remove uses of _IOLBF. před 2 roky
build-self.scm build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script. před 2 roky
check-final-inputs-self-contained.scm Remove most references to hydra.gnu.org. před 3 roky
compile-all.scm build: Report build errors via 'report-load-error'. před 2 roky
compile-as-derivation.scm compile-as-derivation: Adjust %load-compiled-path. před 3 roky
generate-authors.scm build: Generate 'AUTHORS'. před 7 roky
git-authenticate.scm git-authenticate: Add roelj's new key. před 2 roky
git-version-gen build: Use Gnulib's 'git-version-gen'. před 5 roky
gitlog-to-changelog build: Add `gitlog-to-changelog'. před 9 roky
pre-inst-env.in daemon: Remove 'NIX_LIBEXEC_DIR'. před 2 roky
test-driver.scm build: 'test-driver.scm' prints Scheme values with 'write'. před 5 roky
test-env.in build: Remove references to 'NIX_LOCALSTATE_DIR'. před 2 roky
update-NEWS.scm maint: update-NEWS: Track "gcc-toolchain", not "gcc". před 3 roky
update-guix-package.scm maint: update-guix-package: Really register GC roots. před 3 roky