Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

29 wiersze
906 B

#!/bin/sh
# Create the build system.
set -e -x
# Generate stubs for translations.
langs=`find po/doc -type f -name 'guix-manual*.po' \
| sed -e 's,guix-manual\.,,' \
| xargs -n 1 -I{} basename {} .po`
for lang in ${langs}; do
if [ ! -e "doc/guix.${lang}.texi" ]; then
echo "@setfilename guix.${lang}.info" > "doc/guix.${lang}.texi"
echo "@include version-${lang}.texi" >> "doc/guix.${lang}.texi"
# Ensure .po file is newer.
touch "po/doc/guix-manual.${lang}.po"
fi
done
langs=`find po/doc -type f -name 'guix-cookbook*.po' \
| sed -e 's,guix-cookbook\.,,' \
| xargs -n 1 -I{} basename {} .po`
for lang in ${langs}; do
if [ ! -e "doc/guix-cookbook.${lang}.texi" ]; then
echo "@setfilename guix-cookbook.${lang}.info" > "doc/guix-cookbook.${lang}.texi"
# Ensure .po file is newer.
touch "po/doc/guix-cookbook.${lang}.po"
fi
done
exec autoreconf -vfi