Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

4 wiersze
163 B

Normally a ChangeLog is generated at "make dist" time and available in
source tarballs.
If not, see the Git commit log at <http://git.sv.gnu.org/cgit/guix.git/>.