Преглед на файлове

gnu: mesa: Update URI.

* gnu/packages/xorg.scm (mesa): Update URI.
gn-latest-20200428
Andreas Enge преди 8 години
родител
ревизия
fdf3cb4cc0
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      gnu/packages/xorg.scm

+ 2
- 1
gnu/packages/xorg.scm Целия файл

@ -4180,7 +4180,8 @@ tracking.")
(origin
(method url-fetch)
(uri (string-append
"ftp://ftp.freedesktop.org/pub/mesa/" version
"ftp://ftp.freedesktop.org/pub/mesa/older-versions/8.x/"
version
"/MesaLib-" version
".tar.bz2"))
(sha256


Зареждане…
Отказ
Запис