Преглед на файлове

gnu: sudo: Update to 1.9.2.

* gnu/packages/admin.scm (sudo): Update to 1.9.2.
gn-latest-20200725
Tobias Geerinckx-Rice преди 9 месеца
родител
ревизия
d29821c67b
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: DB0FF884F556D79
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      gnu/packages/admin.scm

+ 2
- 2
gnu/packages/admin.scm Целия файл

@ -1366,7 +1366,7 @@ system administrator.")
(define-public sudo
(package
(name "sudo")
(version "1.9.1")
(version "1.9.2")
(source (origin
(method url-fetch)
(uri
@ -1376,7 +1376,7 @@ system administrator.")
version ".tar.gz")))
(sha256
(base32
"1zxd6hxwhxqrm876wsn9bfajbfc4hc6l9ivzj5rjg80hzv71ch99"))
"05432672iilb7s52j9l9xzrlambb1wg3k7qvf5973i41y40x563w"))
(modules '((guix build utils)))
(snippet
'(begin


Зареждане…
Отказ
Запис