Przeglądaj źródła

Update NEWS.

gn-latest-20200428
Ludovic Courtès 2 lat temu
rodzic
commit
c34684b6bc
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 90B11993D9AEBB5
1 zmienionych plików z 2 dodań i 0 usunięć
  1. +2
    -0
      NEWS

+ 2
- 0
NEWS Wyświetl plik

@ -12,6 +12,8 @@ Copyright © 2016, 2017, 2018 Ricardo Wurmus <rekado@elephly.net>
Please send Guix bug reports to bug-guix@gnu.org.
* Changes in 1.0.1 (since 1.0.0)
** Package management
*** The ‘https_proxy’ environment variable is now honored
** Distribution
*** ‘guix system docker-image’ now produces images with an entry point
*** New ‘--network’ option for ‘guix system container’


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz