Преглед на файлове

gnu: qemu-with-multiple-smb-shares: Fix typo.

* gnu/packages/qemu.scm (qemu/smb-shares): Turn 'patches' into a list.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès преди 8 години
родител
ревизия
b646c3dd37
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      gnu/packages/qemu.scm

+ 2
- 1
gnu/packages/qemu.scm Целия файл

@ -135,4 +135,5 @@ server and embedded PowerPC, and S390 guests.")
(package (inherit qemu)
(name "qemu-with-multiple-smb-shares")
(source (origin (inherit (package-source qemu))
(patches (search-patch "qemu-multiple-smb-shares.patch"))))))
(patches
(list (search-patch "qemu-multiple-smb-shares.patch")))))))

Зареждане…
Отказ
Запис