Przeglądaj źródła

gnu: festival: Fix scripts.

* gnu/packages/speech.scm (festival)[arguments]: Fix broken shebangs in
scripts.
gn-latest-20200428
Ricardo Wurmus 1 rok temu
rodzic
commit
a870b80046
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: 197A5888235FACAC
1 zmienionych plików z 17 dodań i 11 usunięć
  1. +17
    -11
      gnu/packages/speech.scm

+ 17
- 11
gnu/packages/speech.scm Wyświetl plik

@@ -350,17 +350,23 @@ be used by the sighted.")
(install-file executable bin))
'("src/main/festival"
"src/main/festival_client"
"examples/benchmark"
"examples/dumpfeats"
"examples/durmeanstd"
"examples/latest"
"examples/make_utts"
"examples/powmeanstd"
"examples/run-festival-script"
"examples/saytime"
"examples/scfg_parse_text"
"examples/text2pos"
"examples/text2wave"))
"examples/benchmark"))
(let ((scripts '("examples/dumpfeats"
"examples/durmeanstd"
"examples/latest"
"examples/make_utts"
"examples/powmeanstd"
"examples/run-festival-script"
"examples/saytime"
"examples/scfg_parse_text"
"examples/text2pos"
"examples/text2wave")))
(substitute* scripts
(("exec /tmp/guix-build.*/bin/festival")
(string-append "exec " bin "/festival")))
(for-each (lambda (script)
(install-file script bin))
scripts))

;; Documentation
(for-each (lambda (file)


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz