Преглед на файлове

build: Silence warnings about 'make' portability.

* configure.ac: Pass -Wno-portability to AM_INIT_AUTOMAKE.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès преди 6 години
родител
ревизия
a84e523c4a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Целия файл

@ -7,7 +7,7 @@ AC_INIT([GNU Guix], [0.8.2], [bug-guix@gnu.org], [guix],
AC_CONFIG_AUX_DIR([build-aux])
AM_INIT_AUTOMAKE([1.12 gnu silent-rules subdir-objects \
color-tests parallel-tests -Woverride])
color-tests parallel-tests -Woverride -Wno-portability])
# Enable silent rules by default.
AM_SILENT_RULES([yes])


Зареждане…
Отказ
Запис