Procházet zdrojové kódy

doc: Use an existing commit in channel example.

Suggested by zimoun <zimon.toutoune@gmail.com>.

* doc/guix.texi (Channels): Use the commit for 'v1.0.0' instead of a
non-existing commit in example.
gn-latest-20200725
Ludovic Courtès před 9 měsíci
rodič
revize
9c7581a127
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: 90B11993D9AEBB5
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      doc/guix.texi

+ 1
- 1
doc/guix.texi Zobrazit soubor

@ -4379,7 +4379,7 @@ say, on another machine, by providing a channel specification in
(list (channel
(name 'guix)
(url "https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git")
(commit "d894ab8e9bfabcefa6c49d9ba2e834dd5a73a300"))
(commit "6298c3ffd9654d3231a6f25390b056483e8f407c"))
(channel
(name 'my-personal-packages)
(url "https://example.org/personal-packages.git")


Načítá se…
Zrušit
Uložit