Преглед на файлове

gnu: libjpeg: Correct name of libjpeg-8 package to allow installation.

* gnu/packages/libjpeg (libjpeg-8): Switch name field to "libjpeg".
gn-latest-20200428
Andreas Enge преди 8 години
родител
ревизия
8dc8bf02c6
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      gnu/packages/libjpeg.scm

+ 0
- 1
gnu/packages/libjpeg.scm Целия файл

@ -46,7 +46,6 @@ image files in PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats.")
(define-public libjpeg-8
(package (inherit libjpeg)
(name "libjpeg-8")
(version "8d")
(source (origin
(method url-fetch)


Зареждане…
Отказ
Запис