Преглед на файлове

gnu: texlive: Switch back to Python 2.

* gnu/packages/texlive.scm (texlive): Switch back to Python 2.
gn-latest-20200428
Andreas Enge преди 8 години
родител
ревизия
78fed0648f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      gnu/packages/texlive.scm

+ 1
- 1
gnu/packages/texlive.scm Целия файл

@ -81,7 +81,7 @@
("pkg-config" ,pkg-config)
;; FIXME: Add interpreters fontforge and ruby,
;; once they are available.
("python" ,python-wrapper)
("python" ,python-2) ; incompatible with Python 3 (print syntax)
("tcsh" ,tcsh)
("teckit" ,teckit)
("t1lib" ,t1lib)


Зареждане…
Отказ
Запис