Преглед на файлове

Add David Hashe to 'AUTHORS'.

gn-latest-20200428
Andreas Enge преди 6 години
родител
ревизия
76aae0f96f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      AUTHORS

+ 1
- 0
AUTHORS Целия файл

@ -20,6 +20,7 @@ alphabetical order):
Alírio Eyng <alirioeyng@gmail.com>
Joshua Grant <tadni@riseup.net>
Raimon Grau <raimonster@gmail.com>
David Hashe <david.hashe@dhashe.com>
Nikita Karetnikov <nikita@karetnikov.org>
Julien Lepiller <julien@lepiller.eu>
Aljosha Papsch <misc@rpapsch.de>


Зареждане…
Отказ
Запис