Procházet zdrojové kódy

configure.ac: Make 'guild' configure check fatal, otherwise one gets 'compile: command not found' during make

gn-latest-20200428
Cyprien Nicolas (fulax) před 9 roky
odevzdal Ludovic Courtès
rodič
revize
73f9a978ef
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 0 odebrání
  1. +3
    -0
      configure.ac

+ 3
- 0
configure.ac Zobrazit soubor

@ -22,6 +22,9 @@ AC_CANONICAL_HOST
PKG_CHECK_MODULES([GUILE], [guile-2.0])
AC_PATH_PROG([GUILE], [guile])
AC_PATH_PROG([GUILD], [guild])
if test "x$GUILD" = "x"; then
AC_MSG_ERROR(['guild' binary not found; please check your guile-2.x installation.])
fi
AC_ARG_WITH([nix-prefix],
[AS_HELP_STRING([--with-nix-prefix=DIR], [search for Nix in DIR])],


Načítá se…
Zrušit
Uložit