Преглед на файлове

gnu: libaacs: Update to 0.11.0.

* gnu/packages/video.scm (libaacs): Update to 0.11.0.
gn-latest-20200725
Marius Bakke преди 9 месеца
родител
ревизия
24128818d0
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: A2A06DF2A33A54FA
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      gnu/packages/video.scm

+ 2
- 2
gnu/packages/video.scm Целия файл

@ -2746,14 +2746,14 @@ specifications.")
(define-public libaacs
(package
(name "libaacs")
(version "0.10.0")
(version "0.11.0")
(source
(origin
(method url-fetch)
(uri (string-append "https://ftp.videolan.org/pub/videolan/libaacs/"
version "/libaacs-" version ".tar.bz2"))
(sha256
(base32 "1zhjdcph8sqx7ak35s22kc736icwq135jlypggkp6vqyyygb3xlk"))))
(base32 "11skjqjlldmbjkyxdcz4fmcn6y4p95r1xagbcnjy4ndnzf0l723d"))))
(inputs
`(("libgcrypt" ,libgcrypt)))
(native-inputs


Зареждане…
Отказ
Запис