Procházet zdrojové kódy

build-self: Import (ice-9 threads) in the compute-guix-derivation script.

This is required for CALL-WITH-NEW-THREAD in Guile 3.0.

* build-aux/build-self.scm (build-program): Import (ice-9 threads).
gn-latest-20200428
Marius Bakke před 1 rokem
rodič
revize
05e783871c
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: A2A06DF2A33A54FA
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 1 odebrání
  1. +2
    -1
      build-aux/build-self.scm

+ 2
- 1
build-aux/build-self.scm Zobrazit soubor

@ -286,7 +286,8 @@ interface (FFI) of Guile.")
#:select? select?))
(gexp->script "compute-guix-derivation"
#~(begin
(use-modules (ice-9 match))
(use-modules (ice-9 match)
(ice-9 threads))
(eval-when (expand load eval)
;; (gnu packages …) modules are going to be looked up


Načítá se…
Zrušit
Uložit