Переглянути джерело

build: Enable silent rules by default.

* configure.ac: Use 'AM_SILENT_RULES'.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès 6 роки тому
джерело
коміт
032c7c5f78
1 змінених файлів з 3 додано та 0 видалено
  1. +3
    -0
      configure.ac

+ 3
- 0
configure.ac Переглянути файл

@ -9,6 +9,9 @@ AC_CONFIG_AUX_DIR([build-aux])
AM_INIT_AUTOMAKE([1.12 gnu silent-rules subdir-objects \
color-tests parallel-tests -Woverride])
# Enable silent rules by default.
AM_SILENT_RULES([yes])
AC_CONFIG_SRCDIR([guix.scm])
AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])


Завантаження…
Відмінити
Зберегти