This repo contains the files used to run shepherd services.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

2 satır
191 B

#!/bin/sh
/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix environment --ad-hoc rn6-assembly-error-app -- sh -c 'R_LIBS_USER=$GUIX_ENVIRONMENT/site-library/ rn6-assembly-error-app'