This repo contains the files used to run shepherd services.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

3 satır
195 B

  1. #!/bin/sh
  2. /var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix environment --ad-hoc bxd-power-calculator-app -- sh -c 'R_LIBS_USER=$GUIX_ENVIRONMENT/site-library/ bxd-power-calculator-app'