This repo contains the files used to run shepherd services.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

3 rader
195 B

  1. #!/bin/sh
  2. /var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix environment --ad-hoc bxd-power-calculator-app -- sh -c 'R_LIBS_USER=$GUIX_ENVIRONMENT/site-library/ bxd-power-calculator-app'