Bladeren bron

bnw: Use an older commit.

After the core-updates merge some of the dependencies of BNW stop
building. We'll stick with this known good version for now.
master
Efraim Flashner 12 maanden geleden
gecommit door Shepherd
bovenliggende
commit
37d28d7747
2 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 13 en 1 verwijderingen
  1. +12
    -0
      20200503-channels.scm
  2. +1
    -1
      run_bnw.sh

+ 12
- 0
20200503-channels.scm Bestand weergeven

@ -0,0 +1,12 @@
;; This channel is needed for BNW at a minimum. Later commits include a
;; 'core-update' merge which breaks some of the dependencies.
(list
(channel
(name 'gn-bioinformatics)
(url "https://gitlab.com/genenetwork/guix-bioinformatics")
(commit "5390e28c3308d0f9ce7ee2b96c9c4f31e3a7861b"))
(channel
(name 'guix)
(url "https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git")
(commit "8a0b02c248a9877812cce29641bb1843cb77ea19")))

+ 1
- 1
run_bnw.sh Bestand weergeven

@ -1,2 +1,2 @@
#!/bin/sh
$(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix system container /home/shepherd/guix-bioinformatics/gn/services/bnw-container.scm --share=/home/shepherd/logs/bnw-server=/var/log --network)
$(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/20200503/bin/guix system container /home/shepherd/guix-bioinformatics/gn/services/bnw-container.scm --share=/home/shepherd/logs/bnw-server=/var/log --network)

Laden…
Annuleren
Opslaan