Bladeren bron

Add genenetwork1

master
Efraim Flashner 9 maanden geleden
gecommit door Shepherd
bovenliggende
commit
3167912d77
3 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 15 en 0 verwijderingen
 1. +2
  -0
    run_genenetwork1.sh
 2. +12
  -0
    shepherd/init.d/genenetwork1.scm
 3. +1
  -0
    shepherd/init.d/test-upgrade.scm

+ 2
- 0
run_genenetwork1.sh Bestand weergeven

@ -0,0 +1,2 @@
#!/bin/sh
$(/home/shepherd/.config/guix/current/bin/guix system container /home/shepherd/guix-bioinformatics/gn/services/genenetwork.scm --network)

+ 12
- 0
shepherd/init.d/genenetwork1.scm Bestand weergeven

@ -0,0 +1,12 @@
(define genenetwork1
(make <service>
#:provides '(genenetwork1)
#:docstring "Run the Legacy Genenetwork webserver"
#:start (make-forkexec-constructor
'("/usr/bin/sudo" "/home/shepherd/run_genenetwork1.sh")
#:log-file "/home/shepherd/logs/genenetwork1.log")
#:stop (make-kill-destructor)
#:respawn? #t))
(register-services genenetwork1)
(start genenetwork1)

+ 1
- 0
shepherd/init.d/test-upgrade.scm Bestand weergeven

@ -8,6 +8,7 @@
'("guix" "build"
"-L" "/home/shepherd/guix-bioinformatics"
"-L" "/home/shepherd/guix-past/modules"
"genenetwork1" "httpd22-with-mod-python"
;"bnw" octave-3.4.3 FTBFS
"gitea"
"go-ipfs"


Laden…
Annuleren
Opslaan