Przeglądaj źródła

shepherd: update update-archive script

master
Efraim Flashner 1 rok temu
zatwierdzone przez Shepherd
rodzic
commit
22c687a77b
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      update_archive-pubmed.sh

+ 1
- 1
update_archive-pubmed.sh Wyświetl plik

@ -1,2 +1,2 @@
#!/bin/sh
/bin/su -l hchen -c 'export EDIRECT_PUBMED_MASTER=/export2/PubMed; export PERL_LWP_SSL_CA_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt; export NLTK_DATA=/export2/PubMed/nltk_data; export PATH=$(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin:$PATH; $(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin/archive-pubmed'
/bin/su -l hchen -c 'export EDIRECT_PUBMED_MASTER=/export2/PubMed; export PERL_LWP_SSL_CA_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt; export NLTK_DATA=/export2/PubMed/nltk_data; unset PATH; $(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin/archive-pubmed'

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz