Bladeren bron

shepherd: update update-archive script

master
Efraim Flashner 1 jaar geleden
gecommit door Shepherd
bovenliggende
commit
22c687a77b
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      update_archive-pubmed.sh

+ 1
- 1
update_archive-pubmed.sh Bestand weergeven

@ -1,2 +1,2 @@
#!/bin/sh
/bin/su -l hchen -c 'export EDIRECT_PUBMED_MASTER=/export2/PubMed; export PERL_LWP_SSL_CA_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt; export NLTK_DATA=/export2/PubMed/nltk_data; export PATH=$(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin:$PATH; $(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin/archive-pubmed'
/bin/su -l hchen -c 'export EDIRECT_PUBMED_MASTER=/export2/PubMed; export PERL_LWP_SSL_CA_FILE=/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt; export NLTK_DATA=/export2/PubMed/nltk_data; unset PATH; $(/var/guix/profiles/per-user/shepherd/current-guix/bin/guix build edirect-gn)/bin/archive-pubmed'

Laden…
Annuleren
Opslaan