Procházet zdrojové kódy

shepherd: test-upgrade: Adjust to edirect upstreaming

master
Efraim Flashner před 1 rokem
odevzdal Shepherd
rodič
revize
134063f925
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      shepherd/init.d/test-upgrade.scm

+ 1
- 1
shepherd/init.d/test-upgrade.scm Zobrazit soubor

@ -6,7 +6,7 @@
;; First attempt to build all the packages and only afterward attempt to build the containers.
;(when (zero? (system*
'("guix" "build" "-L" "/home/shepherd/guix-bioinformatics"
"--no-grafts" "bnw" "gitea" "go-ipfs" "edirect-gn"
"--no-grafts" "bnw" "gitea" "go-ipfs" "edirect"
"bxd-power-calculator-app" "rn6-assembly-error-app"
"singlecellrshiny")
;(zero? (system* "guix" "system" "-L" "/home/shepherd/guix-bioinformatics"


Načítá se…
Zrušit
Uložit