Procházet zdrojové kódy

Improve SQL result -> JSON serialization

master
Christian Fischer před 11 měsíci
rodič
revize
2cb397f517
1 změnil soubory, kde provedl 12 přidání a 6 odebrání
  1. +12
    -6
      server/resource.rkt

+ 12
- 6
server/resource.rkt Zobrazit soubor

@ -204,9 +204,16 @@
(hasheq)))
(define (select-publish dataset-id trait-name)
;; Function that serializes an SQL result row into a stringified JSON
;; array. Probably doesn't work with all SQL types yet!!
(define (sql-result->json query-result)
(jsexpr->bytes
(vector->list
(map (lambda (x)
(if (sql-null? x) 'null x))
(vector->list query-result))))
(define (select-publish dataset-id trait-name)
(sql-result->json
(query-row (mysql-conn)
"SELECT
PublishXRef.Id, InbredSet.InbredSetCode, Publication.PubMed_ID,
@ -227,7 +234,7 @@
PublishXRef.InbredSetId = InbredSet.Id AND
PublishFreeze.Id = ?"
trait-name
dataset-id))))
dataset-id)))
(define view-publish
(action "view"
@ -262,8 +269,7 @@
;; TODO this should serialize into JSON to be sent by the REST API
(define (select-geno dataset-name trait-name)
(jsexpr->bytes
(vector->list
(sql-result->json
(query-row (mysql-conn)
"SELECT Geno.name, Geno.chr, Geno.mb, Geno.source2, Geno.sequence
FROM Geno, GenoFreeze, GenoXRef
@ -272,7 +278,7 @@
GenoFreeze.Name = ? AND
Geno.Name = ?"
dataset-name
trait-name))))
trait-name)))
(define view-geno
(action "view"


Načítá se…
Zrušit
Uložit