25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 
Ludovic Courtès e69b8bbae9
guix-install.sh: /etc/profile.d/guix.sh sources ~/.guix-profile/etc/profile.
8 ay önce
..
completion guix build: Add '--manifest' option. 9 ay önce
git etc: The pre-push hook says which commits failed the signature check. 3 yıl önce
init.d Add system start-up files for guix-daemon. 8 ay önce
snippets Add (guix bzr-download). 1 yıl önce
substitutes etc: Remove hydra.gnu.org.pub key. 1 yıl önce
copyright.el etc: Add copyright. 9 ay önce
guix-daemon.cil.in etc: Remove references to libexec/guix* from SELinux policy. 1 yıl önce
guix-daemon.conf.in build: Binary tarball now populates the "current-guix" profile. 2 yıl önce
guix-daemon.service.in etc: guix-daemon.service.in: Fix GUIX_LOCPATH quoting. 1 yıl önce
guix-install.sh guix-install.sh: /etc/profile.d/guix.sh sources ~/.guix-profile/etc/profile. 8 ay önce
guix-publish.conf.in build: Binary tarball now populates the "current-guix" profile. 2 yıl önce
guix-publish.service.in etc: Fix GUIX_LOCPATH quoting in 'guix-publish.service' file. 1 yıl önce
indent-code.el.in etc: indent-code.el: Define source tree by "indent-code.el". 3 yıl önce
news.scm news: Add ‘nl’ translation. 9 ay önce
release-manifest.scm maint: Add 'etc/release-manifest.scm'. 8 ay önce
system-tests.scm tests: Add a manifest for system tests. 8 ay önce