2 Ревизии (041b340da409078951267b6a8c43b27716e6b7ec)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Ludovic Courtès e793178adb build: Generate a ChangeLog file upon "make dist". преди 7 години
  Ludovic Courtès 6365068393 build: Use Automake's `gnu' option. преди 8 години