Przeglądaj źródła

doc: guix: Fix grammar in "Debugging Build Failures"

* doc/guix.texi (Debugging Build Failures): Fix grammar.

Signed-off-by: Jakub Kądziołka <kuba@kadziolka.net>
gn-latest-20200428
TomZ 5 miesięcy temu
committed by Jakub Kądziołka
rodzic
commit
f4f4aa628a
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu ID klucza GPG: E315A75846131564
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      doc/guix.texi

+ 1
- 1
doc/guix.texi Wyświetl plik

@@ -8830,7 +8830,7 @@ $ guix environment --no-grafts -C foo --ad-hoc strace gdb
Here, @command{guix environment -C} creates a container and spawns a new
shell in it (@pxref{Invoking guix environment}). The @command{--ad-hoc
strace gdb} part adds the @command{strace} and @command{gdb} commands to
the container, which would may find handy while debugging. The
the container, which you may find handy while debugging. The
@option{--no-grafts} option makes sure we get the exact same
environment, with ungrafted packages (@pxref{Security Updates}, for more
info on grafts).


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz