Переглянути джерело

channels: Use a declarative profile.

* guix/channels.scm (package-cache-file): Use 'profile' instead of
'profile-derivation'.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès 5 місяці тому
джерело
коміт
ccbc427f9a
Не вдалося знайти GPG ключ що відповідає даному підпису Ідентифікатор GPG ключа: 90B11993D9AEBB5
1 змінених файлів з 1 додано та 3 видалено
  1. +1
    -3
      guix/channels.scm

+ 1
- 3
guix/channels.scm Переглянути файл

@@ -568,9 +568,7 @@ channel instances."
(define (package-cache-file manifest)
"Build a package cache file for the instance in MANIFEST. This is meant to
be used as a profile hook."
(mlet %store-monad ((profile (profile-derivation manifest
#:hooks '())))

(let ((profile (profile (content manifest) (hooks '()))))
(define build
#~(begin
(use-modules (gnu packages))


Завантаження…
Відмінити
Зберегти