Procházet zdrojové kódy

channels: Use a declarative profile.

* guix/channels.scm (package-cache-file): Use 'profile' instead of
'profile-derivation'.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès před 5 měsíci
rodič
revize
ccbc427f9a
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 90B11993D9AEBB5
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 3 odebrání
  1. +1
    -3
      guix/channels.scm

+ 1
- 3
guix/channels.scm Zobrazit soubor

@@ -568,9 +568,7 @@ channel instances."
(define (package-cache-file manifest)
"Build a package cache file for the instance in MANIFEST. This is meant to
be used as a profile hook."
(mlet %store-monad ((profile (profile-derivation manifest
#:hooks '())))

(let ((profile (profile (content manifest) (hooks '()))))
(define build
#~(begin
(use-modules (gnu packages))


Načítá se…
Zrušit
Uložit