Procházet zdrojové kódy

build: Negate ‘--disable-daemon’ help string.

This is a follow-up to commit c9b70836d0.

* configure.ac: Make ‘--disable-daemon’'s help text consistent with others.
gn-latest-20200428
Tobias Geerinckx-Rice před 4 roky
rodič
revize
a4c1e99ed9
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: DB0FF884F556D79
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      configure.ac

+ 1
- 1
configure.ac Zobrazit soubor

@@ -52,7 +52,7 @@ AC_MSG_CHECKING([for the store directory])
AC_MSG_RESULT([$storedir])

AC_ARG_ENABLE([daemon],
[AS_HELP_STRING([--disable-daemon], [build the Nix daemon (C++)])],
[AS_HELP_STRING([--disable-daemon], [do not build the Nix daemon (C++)])],
[guix_build_daemon="$enableval"],
[guix_build_daemon="yes"])Načítá se…
Zrušit
Uložit