Преглед на файлове

Augment 'gitignore'.

gn-latest-20200428
Ludovic Courtès преди 7 години
родител
ревизия
7b63fa8d15
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      .gitignore

+ 6
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -35,6 +35,8 @@ config.cache
/po/remove-potcdate.sin
/po/stamp-po
/po/guix.pot
/po/*.mo
/po/*.gmo
/tests/*.trs
/INSTALL
/m4/*
@@ -78,3 +80,7 @@ stamp-h[0-9]
/doc/images/bootstrap-graph.png
/doc/images/bootstrap-graph.eps
/guix-register
GPATH
GRTAGS
GTAGS
/nix-setuid-helper

Зареждане…
Отказ
Запис