Преглед на файлове

gnu: Update minimap2 to 2.17.

* gnu/packages/bioinformatics.scm (minimap2): Update to 2.17.
gn-latest-20200428
Roel Janssen преди 5 месеца
родител
ревизия
78799a6fdc
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: CBD0CD5138C19AFC
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      gnu/packages/bioinformatics.scm

+ 2
- 2
gnu/packages/bioinformatics.scm Целия файл

@@ -13207,7 +13207,7 @@ version does count multisplits.")
(define-public minimap2
(package
(name "minimap2")
(version "2.10")
(version "2.17")
(source
(origin
(method url-fetch)
@@ -13216,7 +13216,7 @@ version does count multisplits.")
"minimap2-" version ".tar.bz2"))
(sha256
(base32
"080w9066irkbhbyr4nmf19pzkdd2s4v31hpzlajgq2y0drr6zcsj"))))
"0hi7i9pzxhvjj44khzzzj1lrn5gb5837arr4wgln7k1k5n4ci2mn"))))
(build-system gnu-build-system)
(arguments
`(#:tests? #f ; there are none


Зареждане…
Отказ
Запис