Преглед на файлове

build: Add doc/guix.html to .gitignore.

* .gitignore: Add entry for the above directory which is created by 'make
html'.
gn-latest-20200428
Clément Lassieur преди 3 години
родител
ревизия
65584b91c7
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 89F96D4808F359C7
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -31,6 +31,7 @@
/doc/guix.cps
/doc/guix.fn
/doc/guix.fns
/doc/guix.html
/doc/guix.info
/doc/guix.info-[0-9]
/doc/guix.ky


Зареждане…
Отказ
Запис