Bladeren bron

bootstrap: Fix typo.

* bootstrap: Substitute ‘guix-cookbook’ for copy/pasted ‘guix-manual’.

Reported-by: jetomit on #guix
gn-latest-20200428
Tobias Geerinckx-Rice 11 maanden geleden
bovenliggende
commit
3dd311e3a0
Geen bekende sleutel gevonden voor deze handtekening in de database GPG sleutel-ID: DB0FF884F556D79
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. +1
    -1
      bootstrap

+ 1
- 1
bootstrap Bestand weergeven

@@ -16,7 +16,7 @@ for lang in ${langs}; do
fi
done
langs=`find po/doc -type f -name 'guix-cookbook*.po' \
| sed -e 's,guix-manual\.,,' \
| sed -e 's,guix-cookbook\.,,' \
| xargs -n 1 -I{} basename {} .po`
for lang in ${langs}; do
if [ ! -e "doc/guix-cookbook.${lang}.texi" ]; then


Laden…
Annuleren
Opslaan