Переглянути джерело

services: shepherd: Clarify error message about missing service.

Suggested by Tobias Geerinckx-Rice <me@tobias.gr>.

* gnu/services/shepherd.scm (assert-valid-graph)[assert-satisfied-requirements]:
Clarify error message.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès 4 роки тому
джерело
коміт
2c2ec261a8
Не вдалося знайти GPG ключ що відповідає даному підпису Ідентифікатор GPG ключа: 90B11993D9AEBB5
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. +1
    -1
      gnu/services/shepherd.scm

+ 1
- 1
gnu/services/shepherd.scm Переглянути файл

@@ -175,7 +175,7 @@ assertion failure."
(&message
(message
(format #f (_ "service '~a' requires '~a', \
which is undefined")
which is not provided by any service")
(match (shepherd-service-provision service)
((head . _) head)
(_ service))


Завантаження…
Відмінити
Зберегти