Procházet zdrojové kódy

services: shepherd: Clarify error message about missing service.

Suggested by Tobias Geerinckx-Rice <me@tobias.gr>.

* gnu/services/shepherd.scm (assert-valid-graph)[assert-satisfied-requirements]:
Clarify error message.
gn-latest-20200428
Ludovic Courtès před 4 roky
rodič
revize
2c2ec261a8
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis ID GPG klíče: 90B11993D9AEBB5
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      gnu/services/shepherd.scm

+ 1
- 1
gnu/services/shepherd.scm Zobrazit soubor

@@ -175,7 +175,7 @@ assertion failure."
(&message
(message
(format #f (_ "service '~a' requires '~a', \
which is undefined")
which is not provided by any service")
(match (shepherd-service-provision service)
((head . _) head)
(_ service))


Načítá se…
Zrušit
Uložit