Преглед на файлове

nls: Update.

gn-latest-20200428
Ludovic Courtès преди 5 месеца
родител
ревизия
2b29219370
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 90B11993D9AEBB5
променени са 2 файла, в които са добавени 14566 реда и са изтрити 10007 реда
  1. +670
    -592
      po/guix/fr.po
  2. +13896
    -9415
      po/packages/fr.po

+ 670
- 592
po/guix/fr.po
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 13896
- 9415
po/packages/fr.po
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис