Преглед на файлове

Thank Thomas.

gn-latest-20200428
Ricardo Wurmus преди 4 години
родител
ревизия
1d743e6bdd
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 197A5888235FACAC
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      THANKS

+ 1
- 0
THANKS Целия файл

@@ -14,6 +14,7 @@ infrastructure help:
Alexandru Cojocaru <xojoc@gmx.com>
Aleix Conchillo Flaqué <aconchillo@gmail.com>
Malcolm Cook <MEC@stowers.org>
Thomas Danckaert <thomas.danckaert@gmail.com>
Rafael Ferreira <rafael.f.f1@gmail.com>
Christian Grothoff <christian@grothoff.org>
Eric Hanchrow <eric.hanchrow@gmail.com>


Зареждане…
Отказ
Запис