Procházet zdrojové kódy

gn: Update python24-pyx definition

gn-latest-20200725
Efraim Flashner před 2 měsíci
rodič
revize
a8e33afef1
Podepsáno: efraim <efraim@flashner.co.il> ID GPG klíče: 41AAE7DCCA3D8351
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 5 odebrání
  1. +6
    -5
      gn/packages/python24.scm

+ 6
- 5
gn/packages/python24.scm Zobrazit soubor

@@ -139,12 +139,13 @@ pre-defined variants."
"13kyhqx19rw7dlv2xapdb68j8l9laq6nrpgkyd6549qwidmb4dz8"))))
(build-system python-build-system)
(arguments
`(#:python ,python-2.4))
(native-inputs
`(("python24-setuptools" ,python24-setuptools)))
(home-page "http://pyx.sourceforge.net/")
`(#:python ,python-2.4
#:use-setuptools? #f
#:tests? #f)) ; tests not included
(properties '((release-date "2012-10-26")))
(home-page "https://pyx-project.org/")
(synopsis "Python package for the generation of PostScript, PDF, and SVG files")
(description "Python package for the generation of PostScript, PDF, and SVG files")
(description "Python package for the generation of PostScript, PDF, and SVG files.")
(license license:gpl2+)))

(define-public python24-pyxlwriter


Načítá se…
Zrušit
Uložit